Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een T

Taxatie

Het vaststellen van de waarde. .

Taxatierapport

Het rapport dat wordt opgesteld na taxatie.

Technische omschrijving

verkorte opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder de bepalingen ten aanzien van het uitvoeren. Kan de basis vormen van het contract tussen aanbesteder (koper) en aannemer (bouwer).

Technische ruimte

besloten ruimte, bestemd voor de plaatsing van apparatuur en/of installaties

Testament

men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon als erfgenaam via een testament. Zonder testament geldt het in de wet vastgelegde erfrecht. Men kan ook immateriële zaken regelen via een testament, zoals het benoemen van een voogd voor kinderen.

Testateur

erflater die een testament maakt of heeft gemaakt

Toerekenbare tekortkoming

een partij komt zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) na. Tot enige jaren geleden sprak de wet van wanprestatie

Traditioneel gebouwde huizen

woningen die op de bouwplaats worden gemetseld. Ook bij traditionele bouw kan gebruik worden gemaakt van prefab wanden, kozijnen, vloeren, enz.

Travee

breedte-eenheid die wordt gebruikt bij het ontwerpen van woningen. Het is de horizontale afstand tussen twee dragende wanden

Transportakte

Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Twee-onder-één-kap-woning

aan één kant is het huis aangebouwd aan een ander huis. De woonkamers kunnen tegen elkaar liggen, of de entree met gang en keuken (beter i.v.m. geluidsoverlast). Halfvrijstaand is een verkoopterm, waarmee alleen maar wordt uitgedrukt dat het huis aan één kant niet aan een ander huis grenst. De bouwwijze en/of indeling kan precies gelijk zijn aan die van rijtjeshuizen

Tweede oplevering

Bij voldoende overwaarde kunt u een tweede hypotheek op uw woning nemen om bijvoorbeeld extra geld voor een verbouwing vrij te maken.

Taxhaven

Land met gunstig belastingstelsel

Telco

Telecombedrijf

Termijnbetaling

De betaling van de cliënt aan de kredietverstrekker, de rente en de aflossing van het krediet

Tweede hypotheek

Wanneer er een voldoende overwaarde in uw woning zit kan u een tweede hypotheek op uw woning verkrijgen om extra geld vrij te maken.

Thuisverkoop

De Verkoop via het world wide web

Tijgereconomie

Zeer snel groeiende economie zoals bijv. in Azië

Tool

Hulpmiddel

Toonderaandeel

Aandeel aan de toonder

Taakgericht

Men is gericht op het vervullen van een taak

Tailormade

Iets wat op maat is gemaakt