Geld lenen kost geld

hypotheeksoorten

Annuiteiten hypotheek

U betaalt een vast bedrag per maand, wat bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.

In het begin betaalt u veel rente, wat resulteert in relatief lage netto maandlasten. De netto maandlasten worden gedurende de looptijd hoger doordat het rentedeel lager wordt lager (dus minder fiscaal voordeel omdat de hypotheekrente aftrekbaar is van de inkomstenbelasting) en het aflossingsdeel hoger. Het maandelijks brutobedrag ( rente en aflossing samen )blijft gelijk.

U kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheek aflost. Hoe sneller u aflost, hoe hoger in het algemeen uw maandlasten zijn.

Een (vaak verplichte) overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan deze hypotheeksoort. Bij overlijden van u of uw partner krijgt de nog in leven zijnde partner een uitkering. De verzekering zal nagenoeg altijd een bedrag uitkeren waarmee de achterblijver het huis niet hoeft te verkopen. De uitkering kan evenredig dalen met de openstaande hypotheekschuld. Stel dat door aflossingen de hypotheekschuld is afgenomen van 100 000 naar 50 000. De uitkering bij overlijden kan dan ook dalen naar 50 000.

De fiscale aftrek vermindert naarmate de hypotheek langer loopt. Hierdoor stijgen de maandelijkse netto hypotheeklasten. Dit is interessant als u verwacht dat uw inkomen zal stijgen.