Geld lenen kost geld

nieuwbouw hypotheek -hypotheeksoorten

nieuwbouwhypotheek

Een nieuwbouwhypotheek heeft een lagere rente dan de gewone hypotheek. De nieuwbouwhypotheek bestaat uit twee delen. Een basisdeel, waaruit meestal de aangekochte grond wordt betaald en een bouwdepot. Het bouwdepot is een rekening die wordt geopend, waaruit de bouwer zijn termijnen betaald krijgt en waarvan het renteverlies tijdens de bouw wordt bekostigd, waarover later meer. Voor het aangaan van een nieuwbouwhypotheek moet u, net als voor alle andere hypotheken, bij de notaris een hypotheekakte tekenen. Dit wordt, meestal gelijktijdig met het tekenen van de koop-aanneemovereenkomst gedaan.

In de koop-aanneemovereenkomst staan de afspraken tussen de bouwer en de opdrachtgever. De bouwer ontvangt bij de aanvang van de bouw 20% van de totale bouwsom. Vervolgens ontvangt hij, als de fundering klaar is, wederom 20%. Als het hoogste punt bereikt is, weer 20%. Als de woning glas en waterdicht is nogmaals 20% en bij de oplevering van de nieuwbouwwoning wordt de laatste 20% voldaan. Het unieke van de bouwhypotheek is, dat alle betalingen die u aan de bouwer moet betalen, de grondaankoop maar ook de rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen, in het totale hypotheekbedrag zijn opgenomen. Stel dat u op 1 januari naar de notaris gaat en de grond, van 100.000 euro, waarop het huis gebouwd gaat worden, aan u in eigendom wordt overgedragen. De bouwkosten van de woning bedragen 250.000 euro, waarvan de aannemer direct al de 1e 50.000 zal willen ontvangen. Op 1 februari zal u dus 1 maand rente moeten betalen over het opgenomen bedrag van 150.000 euro. 1 maart heeft uw bouwer de fundering klaar en wil graag zijn 2e betaling van 50.000 euro hebben. Tevens zal de bank op 1 maart, ook over de maand februari rente willen ontvangen over 150.000 euro en per 1 april zelfs de rente over 200.000 euro.

Om u als koper van een nieuwbouwwoning al deze rentebetalingen tijdens de bouw niet uit eigen zak te laten betalen kunnen deze bedragen worden meegefinancierd in de nieuwbouwhypotheek. Men noemt dit het renteverlies tijdens de bouw. Over de nieuwbouwhypotheek is nog veel meer te vertellen. Per bouwplan of bouwproject kunnen andere regels gelden. Vraag daarom de specialist om een vrijblijvende offerte voor uw nieuwbouwhypotheek.