Geld lenen kost geld

spaar hypotheek -hypotheeksoorten

Spaarhypotheek

Gedurende de looptijd lost u niets af, waardoor u maximaal fiscaal voordeel heeft. De hypotheekrenteaftrek geldt gedurende maximaal 30 jaar voor elke nieuwe hypotheek die u afsluit.

U spaart het benodigde hypotheekbedrag bij elkaar door middel van een levensverzekering met een gegarandeerd kapitaal op de einddatum.

De hypotheekrente is even hoog als de rente die u ontvangt over de betaalde premies voor de levensverzekering. De spaarrente is gelijk aan de hypotheekrente.

De spaarpremie voor de levensverzekering verandert mee met iedere verandering in de hypotheekrente.

Het afsluiten van een overlijdensriscioverzekering is verplicht bij een spaarhypotheek. Hierdoor wordt bij overlijden van één van beide partners een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd (het verzekerd kapitaal). Dit bedrag moet u gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Aan het einde van de looptijd heeft u gegarandeerd uw hypotheekbedrag bij elkaar gespaard en kunt u uw hypotheek in zijn geheel aflossen. Een nadeel is dat u geen kans heeft op extra rendement.

De bruto maandlasten zijn stabiel. Hierdoor profiteert u niet van een renteverlaging.

De rente van een Spaarhypotheek is veelal (ongeveer 0,2%) hoger dan de rente op andere hypotheekvormen. Met name in de beginperiode van een hypotheek is dit een nadeel, wanneer het spaarsaldo nog laag is en er wel rente betaald moet worden over de totale geldlening.