Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een F

Financieringskosten

zie: Afsluitkosten.

Financiersvergoeding

een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervallen (reeds verschuldigd zijn), berekent de bouwer meestal een financie-ringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. De financieringsvergoeding is daarom niet aftrekbaar

Fixatieprovisie

Provisie die in rekening wordt gebracht wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.

Forfait

een vaste, vooraf bepaalde som of tarief

Financiering

Financiering: U gaat geld gebruiken voor de aanschaf van bijv. een Auto, of caravan etc. die u wilt gaan aanschaffen, u heeft de keus dit zelf uit eigen middelen te gaan doen, of met tussenkomst van een intermediair die u graag van dienst zijn en kosteloos voor u zullen behartigen.

Factory outlet

Een investering ter compensatie van een tekort aan investeringen in het verleden.

Familiejuwelen

Winstgevende of kapitaalkrachtige onderdelen binnen een onderneming.

FED

Federal reserve bank, oftewel de Amerikaanse centrale bank.

Fee

De beloning van een consultant.

Finance house

Ook wel de benaming voor financieringsmaatschappij.

Financieringsvergoeding

Gedurende de bouwperiode is er meestal sprake van een nieuwbouwwoning die op basis van de tekening is gekocht. De belastingdienst ziet dit als een deel van de koopsom.De financieringsvergoeding is dan ook niet aftrekbaar.

Faalfactor

Het tegenovergestelde van succesfactor.

Financials

Aandelen in financiële instellingen.

Financing

Dit wil zeggen het financieren.

Fixing

Is de periodieke prijsvaststelling van de prijs van valuta of edele metalen.

Flexiloon

Prestatieloon.

Flitsgeld

Flitskapitaal.

Flitskapitaal

Kapitaal waarmee kortlopende speculatiesplaatsvinden.

Flitskapitalisme

Speculatieve investeringen die zich razendsnel verplaatsen.

Floating rate note

Dit is een verhandelbare lening met een variabele, periodiek bepaalde couponrente..

Fondsenwerving

Dit wil zeggen wanneer men geld inzamelt voor bijv. een goed doel.

Fondsenbeheer

Het beheren van kredieten,geld,schulden door middel van een fonds.

FPU

Flexibel pensioen en uittreding.

Frontoffice

Dit is vaak bij een financieringsinstelling het onderdeel dat zicht direct bezighoudt met de klanten.

Fund

Dit wordt bedoelt met een Beleggingsfonds.

Fundamentels

Dit zijn de fundamentele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van effectenkoersen.

Funding

De Financiering van kredieten door de kredietverstrekkers zoals de banken.

Future

oftewel termijncontract.