Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een J

Juridische eigendom

Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Jurisprudentie

uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd. Deze vastgelegde uitspraken over een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie. Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken. De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting

Jaarinkomen

Het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Jaaropgave loonbelasting

wie in loondienst werkt, krijgt eens per jaar een formulier van zijn werkgever waarop deze aangeeft welke bedragen zijn uitbetaald respectievelijk ingehouden.

Jaarrekening

geeft inzicht in de financiƫle positie over het afgelopen jaar, bestaande uit:
  • de staat van baten en lasten
  • de balans
  • de toelichting

Jaarrente

De effectieve rente die u jaarlijks over uw lening of hypotheek dient te betalen

Jobcoach

Iemand die mensen die moeilijk een baan kunnen vinden door middel van geestelijke of lichamelijke beperkingen moeilijk een baan kan vinden

Juridisch eigendom

Wanneer de woning bij de notaris is overgedragen en is ingeschreven bij het kadaster

Jaaropgaaf

Wie in loondienst werkt krijgt eenmaal per jaar een formulier van zijn of haar werkgever waarop deze aangeeft welke bedragen zijn uitbetaald respectievelijk ingehouden

Jungle economie

Economie waarin het recht van de sterkste een centrale rol speelt

Juridische fusie

Een fusie d.m.v. aandelen van fuserende partijen