Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een C

Chipknip

Oplaadbare chipkaart voor het betalen van kleinere bedragen

Chippen

de chipknip betalen

Commando-economie

geleide economie

Commercial paper

Verhandelbaar kortlopend schuldbewijs

Commitment

Verbintenis

Company

Onderneming

Center of competence

Centraal bedrijfsonderdeel waarin alle financiële , creatieve, en technische vaardigheden geconcentreerd plaats vinden

Chart

Dit is de grafiek van de koersontwikkeling van een effect

Chinese muur

Wanneer er een scheiding is in een bancaire organisatie ter voorkoming van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld tussen krediet en verzekeringen

Coderekening

Rekening bij een financiële instelling met een code i.p.v een naam voor de rekeninghouder.

Clickfonds

Dit is een beleggingsfonds dat de gemaakte koerswinst op aandelen vastklikt, bijv. door middel van het kopen van putopties

Compliance

Dit is het naleven van gedragregels binnen een onderneming, BV. Met betrekking tot de effectenhandel.

Click-troughrate

Dit is het aantal malen dat een banner op een website wordt aangeklikt, als grootheid gebruikt om de doeltreffendheid van een banner als zodanig of de doeltreffendheid van een banner op een bepaalde website te meten.

Contante waarde van het renteverschil

als een lopende geldlening (hypotheek) geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, lijdt de geldverstrekker een renteverlies als de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente. Als men geen aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente-opbrengst tot het einde van de rentevaste periode

Contractrente

de overeengekomen rente

Contractuele aansprakelijkheid

een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken.De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie (zie aldaar)

Controlekosten

Ook wel: inspectiekosten.1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden.2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.

Conversiekosten

De kosten die gemaakt worden om over te stappen van de ene naar de andere rentevaste periode of te switchen tussen bandbreedtes.

Courtage

Beloning,loon of provisie die u betaald aan de makelaar.

Crediteur

Een persoon of bedrijf met een vordering op een andere persoon of ander bedrijf.

CAI

Centrale Antenne Inrichting

Canon

Een jaarlijkse vergoeding voor grond in erfpacht, te betalen door de erfpachter aan de erfverpachter.

CAR-verzekering

zie constructie all-riskverzekering

CAS

Centraal Antenne Systeem voor een complex of een wijk

Cascowoning

de dragende constructie wordt opgeleverd. De koper zorgt bijvoorbeeld zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting, enz

Catalogushuis

men biedt een kant en klaar ontwerp aan met een vaste bouwprijs. Meestal zijn veel variaties mogelijk en vaak betreft het systeembouw

Centiare

1 m2

Centraal Testamentenregister

openbaar register van alle in Nederland gemaakte testa-menten. Iedereen kan na iemands overlijden nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt en welke notaris dat bewaart

Comparant(en)

De persoon die voor een notaris of rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.

Constructie all-risk (CAR)-verzekering

verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen materiële schade en/of verlies die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject

Consumptief krediet

persoonlijke lening, doorlopend (of continu) krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek). De kredietruimte wordt dan bepaald aan de hand van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtin-gen

Complianceregeling

Regeling tot de naleving van regels binnen een organisatie, met name een financiële instelling.

Contante waarde

geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald, heeft minder waarde dan geld dat direct wordt ontvangen of betaald. De ontvanger of betaler mist immers rente over het geld. Het bedrag wordt daarom contant gemaakt, dat wil zeggen afgewaardeerd met toepassing van een rentefactor

Conculega

Bedrijf of persoon dat opereert in de dezelfde markt

Costcutting

Kostenbeheersing

Consuminderen

Minder consumeren

Content

Redactionele inhoud van een website

Convenience

Gemak voor de cliënt

Convertible

Converteerbare obligatie

Corebusiness

dat is de kernactiviteit binnen een onderneming

Corporate banking

Financiële dienstverlening aan een onderneming door een bank

Corporate finance

Financiële dienstverlening aan bedrijven

Cowboyeconomie

is de benaming voor de ultrakapitalistische Amerikaanse economie

Continue Krediet

ook wel genoemd doorlopend krediet, de kredietnemer krijgt de beschikking over een bepaald bedrag. (Zie omschrijving producten doorlopend krediet)

Creditcard

Een betaalpas waarbij de klant betaalt op krediet

Calculerend

Gericht op het behalen van financieel voordeel

Call

Een verhandelbaar recht om effecten tegen een bepaalde koers te mogen kopen

Callcenter

Telemarketing in opdracht van een bedrijf wordt deze dienst aangeboden aan cliënten

Callgeld

Een direct opvraagbaar tegoed

Captive

Dit kan zijn een intermediair waarvan de aandelen in handen zijn van 1 aanbieder van diensten die door de intermediair worden verkocht

Captive Market

Een door een monopolist gedomineerde markt

Cashmanagement

het beheer van kasgelden

Cashcow

Winstgevend bedrijfsonderdeel

Casheconomie

Economie waarin contant geld als belangrijkste ruilmiddel fungeert

Cashen

Dit is wanneer men winst verzilverd door het verkopen van aandelen

Casino economie

Persoonlijk gewin op korte termijn

Casinokapitalisme

Dit wil zeggen: streven naar persoonlijk gewin op de korte termijn